Πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα στο προσωπικό της νέας Μονάδας υποστήριξης του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ για άτομα με διπλή διάγνωση και στο προσωπικό του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης (ΠΠΑ). Παρόμοιες συναντήσεις έχουν στόχο την παρουσίαση των δράσεων της δομής, τη δικτύωση με φορείς απεξάρτησης και τη συνεργασία μεταξύ των φορέων απεξάρτησης για την καταλληλότερη υποστήριξη των συνανθρώπων μας.