Στις 25 Μαϊου πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Μονάδας Ψυχιατρικής Συννοσηρότητας του Προγράμματος ΕΣΠΑ ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ με τον συντονιστή του Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης, Γιατροί του Κόσμου με σκοπό την γνωριμία και τη συνεργασία των δράσεων ανάμεσα στα δύο προγράμματα.