Η πρώτη επαφή με το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ γίνεται στα Συμβουλευτικά του Κέντρα και μπορεί να σηματοδοτήσει την αφετηρία θετικών αλλαγών στη ζωή του ατόμου.
Στα Συμβουλευτικά Κέντρα, σε περιβάλλον ασφαλές και «ελεύθερο» από ουσίες, μπορεί κανείς να λάβει άμεση ενημέρωση, φροντίδα της υγείας και ψυχολογική υποστήριξη για τη συνέχιση της προσπάθειάς του.

ithaki2Στις υπηρεσίες τους περιλαμβάνονται:

 • Ενημέρωση για ασφαλέστερη χρήση, σωματική αποτοξίνωση και ψυχική απεξάρτηση.
 • Αξιολόγηση της κατάστασης του χρήστη και της σοβαρότητας των προβλημάτων του σε σωματικό, ψυχολογικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο.
 • Σχεδιασμός της θεραπευτικής παρέμβασης.
 • Μείωση της χρήσης και των συνδεόμενων με αυτή βλαβών.
 • Φροντίδα της υγείας.
 • Ατομική και ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη.
 • Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
 • Πρόχειρα γεύματα και δυνατότητα φροντίδας της ατομικής υγιεινής.
 • Συλλογή, καταχώρηση και επεξεργασία των κοινωνικο-δημογραφικών και άλλων ατομικών στοιχείων των εξυπηρετουμένων, στο πλαίσιο των περιορισμών που θέτει η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Μετά το Συμβουλευτικό Κέντρο μπορεί κανείς να συνεχίσει στην κύρια φάση θεραπείας, σε μία από τις παρακάτω μονάδες, ανάλογα με τις ανάγκες του:

 • Θεραπευτική Κοινότητα (διαμονής)
 • Πρόγραμμα Εξωτερικής Παρακολούθησης (ανοιχτό πρόγραμμα)
 • Ειδικό Πρόγραμμα για Εξαρτημένους Γονείς
Συμβουλευτικό Κέντρο
Θεσσαλονίκη: Ευριπίδου 16, 546 34 | Tηλ: 2310 212030-1 | Fax: 2310 215999
e-mail: cc@kethea-ithaki.gr