Η εκδήλωση-ενημέρωση στο Κιλκίς πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία. Το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και η Μονάδα Ψυχιατρικής Συννοσηρότητας του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ενημέρωσαν τους ενδιαφερόμενους πολίτες σχετικά με τη λειτουργία του Προγράμματος αλλά και την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Η προσέλευση ήταν μεγάλη και οι ερωτήσεις πολλές. Το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της κοινωνίας, θα συνεχίσει τέτοιου είδους δράσεις σε όλη την Περιφέρεια.

Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Κιλκίς για τη συνεργασία και για τη διάθεση του υπέροχου χώρου.