Την Τρίτη 18/10-22 επισκεφθήκαμε το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης του ΑΠΘ, συναντηθήκαμε με την κα. Πανέρα Άλτα και είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία των προγραμμάτων μας όσον αφορά θέματα εξαρτήσεων και ψυχικής υγείας σε νέους και νέες. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ΕΣΠΑ χρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».