Μονάδα για άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα στην Θεσσαλονίκη

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη:  € 320.160

 Η Μονάδα για Άτομα με Ψυχιατρική Συννοσηρότητα απευθύνεται σε μια από τις πιο επιβαρυμένες σωματικά και ψυχικά ομάδες του πληθυσμού: Συνάνθρωποι  με ψυχική διαταραχή που παράλληλα έχουν προβλήματα χρήσης, κατάχρησης ή εξάρτησης από νόμιμες ή παράνομες ουσίες, τα τυχερά παιχνίδια ή το διαδίκτυο. θα υποστηρίζονται επίσης τα μέλη της στενής ή ευρύτερης οικογένειάς.

Η μονάδα  θα  προσφέρει τις ακόλουθες  υπηρεσίες:

  • Εκτίμηση και αξιολόγηση (ψυχιατρική-ψυχολογική εκτίμηση, εκτίμηση κοινωνικών αναγκών).
  • Ατομικές και ομαδικές συνεδρίες.
  • Οικογενειακή συμβουλευτική.
  • Καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
  • Συνεργασίες και δικτύωση με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία και δομές πρόνοιας καθώς και ψυχιατρικές κλινικές, κοινωνικές δομές.
  • Παραπομπές σε  εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως προγράμματα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας, κ.λπ.
  • Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε φορείς.

Η υποστήριξη των ατόμων πραγματοποιείται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό στο απόρρητο και χωρίς διακρίσεις.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ΕΣΠΑ χρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Μονάδα για άτομα με ψυχιατρική συννοσηρότητα στην Θεσσαλονίκη- ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

Ευριπίδου 16,  54634 ,Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 2310 215595
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα & Πέμπτη 09:00-20:00 , Τρίτη, Τετάρτη & Παρασκευή 09:00-17:00.

dd@kethea-ithaki.gr