Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης με έδρα την Θεσσαλονίκη

Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη:  € 219.199,2

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης έρχεται να επεκτείνει την υποστήριξη των ατόμων που βρίσκονται στα προγράμματα απεξάρτησης και να τους βοηθήσει σε κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με την ισότιμη και ουσιαστική ενσωμάτωση στην κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα στοχεύει στην:

 

  • Επαγγελματική συμβουλευτική και την ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
  • Νομική Συμβουλευτική και ενημέρωση για τις δυνατότητες που δίνει ο Νόμος περί Ναρκωτικών, υποστήριξη για τη διευθέτηση εκκρεμών υποθέσεων ποινικής ή διοικητικής φύσεως.
  • Υποστήριξη και καθοδήγηση σε ζητήματα οικονομικής φύσης και επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία: καλλιέργεια γλωσσικών και αριθμητικών δεξιοτήτων ,  μάθηση χειρισμού νέων τεχνολογιών, μάθηση αγγλικής γλώσσας,  θεατρική αγωγή και επιμορφωτικές δράσεις μέσω της τέχνης.

 

Η υποστήριξη των ατόμων απευθύνεται στα μέλη της θεραπευτικής κοινότητας απεξάρτησης στη φυλακή των Διαβατών Θεσσαλονίκης  καθώς και  στα μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων της πόλης.

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ΕΣΠΑ χρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

 

Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης με έδρα την Θεσσαλονίκη- ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ

Σίνδος 57400   & Ρεμπέλου 7, 54631 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 798139, 2310 221382 και 2310 723110
Ωράριο λειτουργίας: 09:00- 21:00( Δευτέρα ως Σάββατο)

entaxis@kethea-ithaki.gr